Kontakt
Lars HagstrømLars Hagstrøm
Department Manager
+45 2723 6015
Lars.Hagstrom@grontmij.dk
Bookmark and Share

Du får redskaber til at skabe skønhed indefra...

​Med Grontmijs Architectural Engineering team får du en partner, der kan inspirere dig i den kreative proces.  Du får en medspiller omkring tegnebordet, der udfordrer de tekniske antagelser. Og sammen fortolker vi og omsætter de tekniske krav til  visuelle design parametre ved at skitsere principper for, hvordan de tekniske krav og arkitektoniske visioner kan forenes til en helhed.

Dagslys og belysning

Specialister i arkitektonisk belysningsdesign og helhedsorienteret belysningsplanlægning af interiør og exteriør. Projektering af belysning, optimering af dagslysforhold og optisk indeklima. Simulering og beregning af dagslys og kunstig belysning. Integration af solenergi. Udformning af kunstig belysning i bæredygtige løsninger. Udnyttelse af lysets energimæssige, rumlige, æstetiske, sundhedsmæssige og tekniske aspekter.

Læs mere
Drift og anlæg

Multifaglige specialister i bygge-teknik med erfaring i driftsrådgivning / optimering fra design- til driftsfasen. Driftsrådgivning vedr. bygningsdele / tilgængelighed, akustik, myndighedskrav, normer / love, sikkerhed / overflader. Sikring af projektering, samspil ml. tekniske anlæg og bygningsdele, driftsøkonomisk styring, optimering af energiforbruget. Driftsrådgivning- og optimering, commissioning, tekniske vedligeholdelsesarbejder.

Læs mere
Konstruktion og statik

Statikere og konstruktionsingeniører. Design, planlægning og projektering af bærende træ, stål- og betonkonstruktioner. Integration af arkitektur, dagslys og installationer. Optimering af geometri og dimensionering, facadedesign, montage og logistik, bæredygtige byggemetoder. CAD kompatible 3D-programmer til avanceret design og beregning af alle typer konstruktioner.

Læs mere
Brand

Registrering af problemområder og løsningsmodeller for arealdisposition, udarbejdelse og vurdering af analyser af røgspredning, evakueringsforhold mm. Afbalancering af omfanget af aktive og passive brandtekniske tiltag efter bygningens form og funktion. Anvisning af tekniske løsninger, der afviger fra gængs praksis. Dokumentation og myndighedsargumentation af designets sikkerhedsniveau.

Læs mere
Indeklima og energidesign

Specialister i lavenenergibygninger og energireducerende systemer med minimalt energiforbrug og kulstofemission. Helhedsorienterede energikoncepter- og installationssystemer, der optimerer opvarmnings, kølings- og ventilationssystemers ydeevne og produktion. Energirammeberegninger, termiske simuleringer og bæredygtighedsvurdering af bygninger.

Læs mere
Akustik

Specialister i bygningsakustik, rumakustisk design til koncertsale, TV studier og teatre. Lydisolerende og vibrationsdæmpende konstruktioner til erhvervs- og boligbyggerier. Støjdæmpning i arbejdsmiljø, installationer og anlæg. Anvisning og optimering af funktionsorganisering i bygninger og byplaner. Akustisk regulering integreret i bygningsgeometri, overflader og inventar.

Læs mere

 

Ekspertiser skræddersyet til dit projekt
Vi arbejder som ét koordineret projekteam af bygningsfaglige ekspertiser, der sammensættes til det specifikke projekt. Som din kreative partner tænker vi konstruktivt og definerer rammerne for, hvad der er muligt, og udvider grænserne for det umulige. Du får hurtigere overblik over dit projekt, fordi vi hjælper dig med at vurdere og prioritere dine idéer.

Architectural Engineering i et helhedsperspektiv
Du får principper for, hvordan facade- og taggeometri kan give en bedre udnyttelse af dagslyset. Vi hjælper dig med at skitsere en brandsikret programmering af bygningen allerede på tegnebordet. Du får designparametre til at orientere bygningen og funktioner korrekt, så dagslyset udnyttes maximalt. Husets performance øges og energiforbruget presses i bund, fordi vi effektiviserer installationerne og udnytter alle forhåndenværende energiressourcer. Og vigtigst af alt, er du sikret, at alle de tekniske kompleksiteter er udviklet i et helhedsperspektiv.

 

Cases

 

 

Bookmark and Share

Sweco Danmark A/S - Granskoven 8 - 2600 Glostrup - Denmark - T +45 4348 6060 - E info@swecodanmark.dk