Kontakt
Maja AsaaMaja Asaa
Consultant, Strategic Innovation
+45 2723 4410
Maja.Asaa@grontmij.dk
Lars HagstrømLars Hagstrøm
Department Manager
+45 2723 6015
Lars.Hagstrom@grontmij.dk
Bookmark and Share

Projekt

Underjordisk mulitifunktionel miljøhal til Gl. Hellerup Gymnasium

Ydelser:
Konceptudvikling med arkitekten vedrørende:
Dagslys og belysning
Energi
Konstruktioner
Akustik
Viderebearbejdning og detaljering af skitseforslag til udbudsmateriale.
Bygherrerådgivning

Data:
Gl. Hellerup Gymnasium
Sportshal, Hellerup, Danmark

Opførelse: 2012
Brutto areal: 1.460 m²
Kunde: Gl. Hellerup Gymnasium
Arkitekt: BIG – Bjarke Ingels Group
Illustrationer: BIG – Bjarke Ingels Group og Grontmij

Gammel Hellerup Gymnasium ønsker at udvide gymnasiet med en ny miljøhal, der giver multifunktionelle rum til udfoldelse og samtidig sætter bæredygtighed i fokus. Den arkitektoniske idé var at sænke hallen mellem de eksisterende bygninger og dermed sammenbinde gymnasiet over og under jorden uden at skygge. For at reducere hallens højde til det absolut nødvendige er taget formet efter kurven på et boldkast på tværs og på langs af hallen. Tagets krumme overflade skaber nye oplevelsesrige aktivitetsrum, både i hallen og i skolegården.

Grontmijs tekniske input bidrog til at forene gymnasiets ønske om en miljørigtig halmed den arkitektoniske idé om en underjordisk bygning.

1 Pages From GHG FINAL SELECTION FOR GMCB A4

1 GHG Tag 3D Snit Farvelagt

Limtræs tagkonstruktion reducerer materialeforbruget
Hallens areal krævede et tagspænd på 22 meter med en bæreevne 7 gange større end et normalt tag, fordi arealet over jorden skal bruges til ophold. Samtidig var der behov for at minimere konstruktionshøjden, så udgravningsdybden kunne holdes inden for økonomien. Dette blev løst ved at anvende buede limtræsribber med indspændt understøtning.

067A5826_web
 
 
2 Gl Hellerup Collage 02
 
067A5855_web
 
2 Gl Hellerup Collage 04
 
 
2 Ghg
  
Konstruktionen har maksimal bæreevne, og indspændingen reducerer ribbernes højde og dermed materialeforbruget til konstruktionen. Imellem limtræsribberne blev der integreret ovenlys for at udnytte dagslyset og dermed reducere energiforbruget til belysning og opvarmning.
  
2 Hellerup Lysforhold
2 Ovenlysprincip WEB Lang
 
 
2 Pages From GHG 20101029
 
 
067A5848_web
 
Untitled
 
Udnyttelse af overskudsjord gør solafskærmning overflødig
Overskudsjorden fra udgravningen anvendes til at lave et jordkølingsanlæg, der reducerer energiforbruget til køling og optimerer indeklimaet, så man undgår overophedning om sommeren, og gør solafskærmning overflødig.
 
3 Gl Hellerup 3D Model Converted
 
 
For at optimere hallens miljøprofil yderligere, udnyttes taget på de eksisterende bygninger til et 30m² solvarmeænlæg, der forsyner skolen med 30% af energiforbruget til det varme vand. Overproduktionen af varme i ferieperioder lagres i et jordlager placeret i forbindelse med jordkølingsanlægget. Endeligt etableres et solcelleanlæg på 125m², der dækker 80% af hallens samlede elforbrug.
 
067A5875_web
 
3 Gl Hellerup Collage 03
 
067A5894_web
Bookmark and Share

Sweco Danmark A/S - Granskoven 8 - 2600 Glostrup - Denmark - T +45 4348 6060 - E info@swecodanmark.dk